design
logo Kids and Trips
Met de kids
frame_img

Content

Tips

Kids Chain for Diabetes

Kids Chain

Start Jaar van de Kinderdiabetes
Kids Chain For Diabetes, een Nederlands initiatief met internationale impact.
Volgend op een VN resolutie, opent en verzorgt zij het Jaar van de
Kinderdiabetes met start in het Olympisch Stadion in Amsterdam.
Zondagmiddag 28 oktober 2007 werd in het Olympisch Stadion in
Amsterdam de eerste fakkel aangestoken die symbool zal staan voor een
reeks estafette marathons van 42 kinderen met diabetes, ambassadeurs/ drices van evenzovele organisaties die diabetes, kinderen, sport en gezonde voeding een warm hart toedragen.

Vrijdag 2 november 2007 vlogen zij naar waar het allemaal ooit begon en
renden op zondag 4 november 2007 de Athens Classic Marathon, 42,195
kilometer die ooit de boodschapper Pheidippides aflegde van Marathonas naar

Kids Chain

Athene en wel om de overwinning te verkondigen. Diabetes is net een marathon, je gaat er niet aan dood, maar je hebt er wel een
heel lange adem voor nodig, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per
jaar. Een op de 80 kinderen heeft diabetes en dit aantal stijgt schrikbarend.
Iedereen kan het krijgen. De kinderen in de leeftijd van 5-18 jaar komen uit heel
Nederland, alle rangen en standen, er is zelfs een elftal uit de hoofdstad bij en in
Athene wordt internationale aansluiting gevonden. De kinderen tonen dat
diabetes een epidemie is die iedereen zijn aandacht vereist, kinderen en
volwassenen waarschuwen dat iedereen het kan krijgen, dat iedereen zijn
inzet vereist is voor preventie van diabetes en van verergering als je het eenmaal
hebt. Ze tonen ook dat kinderen met diabetes ieder uniek zijn en tegelijkertijd ze
volwaardig deel uitmaken van de samenleving, geen stigma behoeven, sport
gezond en leuk is en laten zich niet alleen aan het publiek zien maar ook aan
belangrijke beleidsmakers op deze gebieden.
De ketting van kinderen wordt dan ook ondersteund door een ketting van
ouders (zowel diabetes als sport zijn gezinsuitdagingen), verpleegkundigen en
artsen (het gaat om teamwork) en betrokken goede organisaties die toewijding
en kracht tonen voor een gezamenlijke boodschap. U kunt deze kinderen

Diabetes is niet meer te ontlopen, iedereen kan het krijgen. Zie voor
mogelijkheden www.kidschainfordiabetes.nl Voor meer informatie
info@kidschain.nl 031 6 48 268 232.

Naar de hoofdcategorie ga terug naar : Tips
© kids-and-trips.nl 2001 - 2010