design
logo Kids and Trips
Met de kids
frame_img

Content

Onderweg

Mystieke uithoeken van onze cultuur

saai

mystiek belang

energie

contact kwijt

De moderne mens is het contact nagenoeg kwijt met deze oude natuurlijke basisprincipes. Jammer want of je het nu accepteert of niet, het heeft meer met onze essentie te maken dan het droge en praktische feitenrelaas uit de reisgids.

Wij baseren ons leven op feiten, wiskunde en onweerlegbare bewijzen. Een cultuur die het leven op andere dingen baseert, kan van ons een superieur glimlachje krijgen 

De exacte wetenschap is onze zekerheid geworden. Al het onbewijsbare is bijgeloof en spiritueel getinte symbolen dienen onmiddellijk het veld te ruimen. Toch blijkt onze cultuur zich millennia te hebben bediend van uitgangspunten die we nu als bijgeloof aanmerken. Uitgangspunten die nog volop aanwezig zijn in bijzondere gebouwen en landschappen maar die genegeerd worden al ware het giftige gedachten. Alles kunnen wij immers bewijzen en dat wat niet bewezen kan worden, bestaat niet.

Veel plezier met uw reisgids

Naar de hoofdcategorie ga terug naar : Onderweg
© kids-and-trips.nl 2001 - 2010